Dr Ewelina Stobiecka

radca prawny

Od kilkunastu lat wspieram przedsiębiorców w rozwiązywaniu sporów gospodarczych w sądzie i poza nim. Występuję zarówno w roli pełnomocnika, negocjatora jak i mediatora...
[Więcej >>>]

Rozwiąż swój spór

listopad 2020

Klauzula mediacyjna

Ewelina Stobiecka25 listopada 2020Komentarze (0)

Klauzula mediacyjna jest ważnym elementem każdej umowy handlowej. Zachęcam do umieszczania klauzuli o mediacji w umowach: Przykładowe brzmienie: Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią, będą rozwiązywane polubownie w ramach Międzynarodowego Centrum Mediacji działającego przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce. W przypadku braku porozumienia i niemożliwości rozwiązania sporu w postępowaniu […]