Dr Ewelina Stobiecka

radca prawny

Od kilkunastu lat wspieram przedsiębiorców w rozwiązywaniu sporów gospodarczych w sądzie i poza nim. Występuję zarówno w roli pełnomocnika, negocjatora jak i mediatora...
[Więcej >>>]

Rozwiąż swój spór

Bez kategorii

Rozmowa z red. Pawłem Rochowiczem z dziennika Rzeczpospolita, która została opublikowana w dziale „Prawo co dnia” w dniu 24.12.2020 roku Paweł Rochowicz (PR): Szef Komisji Nadzoru Finansowego zalecił frankowiczom polubowne załatwienie sporów z bankami. Czy takie wyjście ma szanse powodzenia? Ewelina Stobiecka (ES): To zależy od sytuacji konkretnego klienta banku. W mojej praktyce spotkałam wiele […]

Klauzula mediacyjna jest ważnym elementem każdej umowy handlowej. Zachęcam do umieszczania klauzuli o mediacji w umowach: Przykładowe brzmienie: Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią, będą rozwiązywane polubownie w ramach Międzynarodowego Centrum Mediacji działającego przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce. W przypadku braku porozumienia i niemożliwości rozwiązania sporu w postępowaniu […]

Jak wygląda mediacja gospodarcza w ramach Międzynarodowego Centrum Mediacji (MCM)? Krok 1 Zgłoś swój swój problem w biznesie zanim pójdziesz do sądu; kontakt do Koordynatora Międzynarodowego Centrum Mediacji: e.stobiecka@mcm.org.pl Jeśli sprawa jest już procedowana przez sąd, opisz na jakim jest etapie, a my pomożemy Ci ją przenieść z sali sądowej do mediacji. Krok 2 Skontaktujemy […]

STRONY MEDIACJI: – Wynajmujący – Najemca WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU: 1,5 mln zł KRÓTKI OPIS SPRAWY,W  TYM WYPRACOWANEJ UGODY Sprawa zaistniała pomiędzy deweloperem, będącym właścicielem budynku biurowego, usytuowanego w centrum dużego miasta, a jego skandynawskim kontrahentem, będącym Najemcą w tymże budynku. Umowa najmu zawarta była na czas określony i regulowała szczegółowo wszelkie sprawy, związane z wzajemnymi […]

STRONY MEDIACJI: – spółka deweloperska – pracownia architektoniczna WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU 1.200.000 PLN KRÓTKI OPIS SPRAWY, W TYM WYPRACOWANEJ UGODY Strony łączyła Umowa o wykonanie prac aranżacyjnych i projektowych, dotyczących nowego centrum handlowego w jednym z polskich miast. Kontrakt opiewał na kwotę 6.000.000 PLN i dotyczył całego kompleksu handlowego. W wyniku problemów, związanych z sytuacją […]