Dr Ewelina Stobiecka

radca prawny

Od kilkunastu lat wspieram przedsiębiorców w rozwiązywaniu sporów gospodarczych w sądzie i poza nim. Występuję zarówno w roli pełnomocnika, negocjatora jak i mediatora...
[Więcej >>>]

Rozwiąż swój spór

Bez kategorii

Mediacje gospodarcze on-line

Ewelina Stobiecka17 czerwca 2020Komentarze (0)

Mediacja gospodarcza to coraz częściej wykorzystywana forma rozwiązywania sporów. Jej stosowaniu sprzyja także nowa procedura cywilna obowiązująca zaledwie kilka miesięcy, a stawiająca właśnie na polubowne metody rozwiązywania sporów w ramach tzw. posiedzenia przygotowawczego, który stanowi nowy element klasycznego procesu sądowego. Elastyczność procedury mediacji, efektywność kosztowa i czasowa tej formy spośród dostępnych alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów […]

Jednym z kluczowych zagadnień aktualnej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego jest właściwe przygotowanie stron i sądu do sprawy, które w zamierzeniu ma przyczynić się do sprawnego rozstrzygnięcia sporu. W idealnym zaś scenariuszu ma także umożliwić stronom już na etapie przygotowawczym prowadzenie ewentualnych negocjacji ugodowych. Jak zafunkcjonuje to w praktyce pokaże przyszłość. Tymczasem przyjrzyjmy się nowym przepisom […]