Dr Ewelina Stobiecka

radca prawny

Od kilkunastu lat wspieram przedsiębiorców w rozwiązywaniu sporów gospodarczych w sądzie i poza nim. Występuję zarówno w roli pełnomocnika, negocjatora jak i mediatora...
[Więcej >>>]

Rozwiąż swój spór

Koncyliacja

Ponad dwa miesiące temu, dnia 3 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie frankowiczów odpowiadając na pytania prejudycjalne Sądu Okręgowego w Warszawie, przed którym toczy się jedna ze spraw przeciwko bankowi. Orzeczenie to stanowi bardzo ważny etap prawny na drodze dochodzenia przez frankowiczów swoich praw przed sądem, a związanych z umowami kredytowymi, które […]

Rola prawnika w mediacji jest niezwykle ważna, od niego często zależy to, czy strony konfliktu usiądą do stołu, a także samo powodzenie mediacji. Dlatego prawnik powinien oprócz wiedzy merytorycznej posiadać również wachlarz  tzw. umiejętności miękkich. Prawnik to z definicji „wojownik” i „najemnik”, który w naszym imieniu stanie do walki. Tak jest powszechnie przyjęte, bo przecież […]

Nieodzowną cechą naszego obrotu gospodarczego są spory, których rozwiązywanie generuje często wysokie koszty i jest czasochłonne. Dlatego też coraz częściej strony konfliktu poszukują alternatywnych metod, które pozwolą im na szybsze i tańsze rozwiązanie problemu i często kontynuowanie współpracy.  Praktyka obrotu gospodarczego wykształciła przeróżne alternatywne dla drogi sądowej metody rozwiązywania konfliktów. Wśród nich są m.in. mediacja […]