Dr Ewelina Stobiecka

radca prawny

Od kilkunastu lat wspieram przedsiębiorców w rozwiązywaniu sporów gospodarczych w sądzie i poza nim. Występuję zarówno w roli pełnomocnika, negocjatora jak i mediatora...
[Więcej >>>]

Rozwiąż swój spór

Nasza ekspertyza

Profesjonalne rozwiązywanie sporów wymaga podejścia interdyscyplinarnego. Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników dysponujących odpowiednim przygotowaniem w zakresie negocjacji, mediacji, facylitacji oraz arbitrażu.

Mamy świadomość, że z każdym sporem wiąże się nie tylko dysputa prawna czy rozbieżność stanowisk stron co do faktów lub szczegółów technicznych, ale i cały wachlarz emocji ludzi uwikłanych w dany konflikt. Dlatego też na potrzeby złożonych projektów – w tym w szczególności konfliktów wewnątrzorganizacyjnych – współpracujemy z interwenientami kryzysowymi oraz psychologami biznesu.

Prawnik

Prawnik w sporze to nie tylko pełnomocnik klienta ale i partner, który powinien umieć chłodnym okiem ocenić daną sprawę i zaproponować strategie działania zgodną z celami gospodarczymi klienta.

Prawnik powinien być także świetnym procesualistą bo znajomość reguł postępowania sądowego oraz odpowiednie doświadczenie procesowe dają właściwą perspektywę pozwalającą podejmować trafne decyzje poza murami sądu.

Negocjator

Negocjator to osoba, która w czyimś imieniu prowadzi pertraktacje, negocjacje, a więc taka która w procesie komunikowania się próbuje znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące dla obydwu stron. Dobry negocjator powinien posiadać umiejętności wywodzące się z takich dziedzin jak retoryka, psychologia biznesu czy komunikacja interpersonalna. Bardzo często negocjatorami w sporach przedsiębiorców są właśnie prawnicy dysponujący powyższymi cechami.

Facylitator

Facylitator  to osoba, której zadaniem jest czynny udział w udrażnianiu procesu komunikacji pomiędzy osobami bądź grupami zaangażowanymi w dany spór. Służy on wsparciem m.in. w zakresie doprecyzowania tzw. kodu językowego,  a więc wyjaśnianiem wszelkich kwestii komunikacyjnych aby strony nie tylko się usłyszały ale i zrozumiały.

Facylitator jest bezstronny i ma zapobiegać eskalacji konfliktu.

Mediator 

Mediator pełni specyficzną i wyjątkową rolę w procesie rozwiązywania konfliktów. To profesjonalista, bezstronny uczestnik procesu mediacji, zarządzający rozmowami, negocjacjami stron. Jego zadaniem jest wsparcie stron w poszukiwaniu rozwiązania sporu, pomoc w komunikacji na poziomie poszukiwania wzajemnego zrozumienia i zaufania. Mediator w procesie mediacji pozwala  dostrzec i usłyszeć to, co trudno usłyszeć stronom toczącym spór, motywuje do i moderuje rozmowę o potrzebach, czasem emocjach a przede wszystkim głęboko ukrytych interesach.

Mediator gospodarczy powinien posiadać odpowiednie interdyscyplinarne przygotowanie, dużą świadomość siebie, intuicję oraz znajomość otoczenia biznesowego.

Arbiter

Arbiter to inaczej sędzia, przy czym wybrany przez strony i cieszący się ich zaufaniem. Arbiter to osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, zazwyczaj prawnicze, poruszająca się w ramach procedur arbitrażowych i wydająca dla stron rozstrzygnięcie ich sporu będące jednocześnie wyrokiem sądu arbitrażowego. Każdy sąd arbitrażowy ma swoją listę arbitrów postawionych do dyspozycji stron oddających swój spór pod rozstrzygnięcie danego sądu.

*****