Dr Ewelina Stobiecka

radca prawny

Od kilkunastu lat wspieram przedsiębiorców w rozwiązywaniu sporów gospodarczych w sądzie i poza nim. Występuję zarówno w roli pełnomocnika, negocjatora jak i mediatora...
[Więcej >>>]

Rozwiąż swój spór

Polityka prywatności

1. Dane osobowe

Jako TaylorWessing Warszawa zbieramy, przetwarzamy oraz wykorzystujemy Państwa dane osobowe, tylko za Państwa zgodą (Art. 6 (1) (a) RODO), wyłącznie do realizacji uzgodnionych z Państwem celów, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Zbieramy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług pomocy w mediacji. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wskazanych celów, gdyż w przeciwnym razie nie będziemy w stanie świadczyć na Państwa rzecz usługi pomocy w mediacji.

Dane osobowe to wszystkie dane zawierające szczegółowe informacje dotyczących osobistych lub faktycznych okoliczności, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, wiek, płeć, numer PESEL, nagrania wideo, fotografie, nagrania głosowe osób jak również dane biometryczne, takie jak odciski palców. Dane osobowe mogą również obejmować dane wrażliwe, takie jak dane dotyczące zdrowia lub dane związane z postępowaniem karnym.

2. Informacja i odwołanie

Jako osoba fizyczna, której dane przetwarzamy, mają Państwo w każdej chwili prawo do:

 • uzyskania informacji dotyczącej swoich danych osobowych:
 • przechowywanych przez nas rodzajów Państwa danych osobowych;
 • źródła z którego je pozyskaliśmy;
 • ich odbiorców;
 • celów i podstaw prawnych ich przetwarzania;
 • czy stały się one podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a jeśli tak, jakie były zasady ich podejmowania oraz jakie są znaczenie i przewidywane konsekwencje tego procesu dla Państwa;
 • daty końcowej przechowywania przez nas Państwa danych, a jeżeli jej wskazanie nie jest jeszcze możliwe, kryteriach według których będzie ustalona;
 • czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych.

Prosimy o odpowiednie powiadomienie nas w razie zmiany Państwa danych osobowych.

Państwa zgłoszenie dotyczące skorzystania z wyżej wymienionych uprawnień może zostać skierowane pod adres wskazany w punkcie 8 tego oświadczenia.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych lub w inny sposób zostały naruszone Państwa prawa w zakresie ochrony danych, istnieje możliwość złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzoru. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Wykorzystanie danych

Nie będziemy przetwarzać dostarczonych nam przez Państwo informacji do celów innych niż świadczenie pomocy w procesie mediacji. Wyjątkiem od tego jest wykorzystanie do celów statystycznych, pod warunkiem, że dostarczone dane zostały zanonimizowane.

4. Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym

Do realizacji usług na Państwa rzecz może być wymagane przekazanie Państwa danych podmiotom zewnętrznym (np. drugiej stronie procesu mediacji, jej pełnomocnikom, naszym usługodawcom, z których usług korzystamy i którym udostępniamy dane, sądom lub urzędom). Przekazywanie Państwa danych odbywa się wyłącznie zgodnie z RODO, w celu realizacji pomocy w procesie mediacji.

Ponadto informujemy, że w ramach udzielanego przez nas wsparcia w procesie mediacji możemy pozyskiwać od stron trzecich, np. drugiej strony procesu mediacji, informacje na Państwa temat związane z poszczególnymi okolicznościami faktycznymi istotnymi dla sprawy.

Niektórzy z powyższych odbiorców Państwa danych osobowych mogą znajdować się poza Państwa krajem lub przetwarzać tam Państwa dane osobowe. Poziom ochrony danych w innych krajach nie zawsze odpowiada poziomowi w Polsce. Jednakże przekazujemy Państwa dane osobowe tylko do krajów, w odniesieniu do których Komisja Europejska zdecydowała, że gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych, lub też podejmujemy środki w celu zapewnienia, że wszyscy odbiorcy gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych.

5. Zawiadomienie o naruszeniu danych

Naszym celem jest dołożenie wszelkich starań, aby naruszenia danych zostały wykryte odpowiednio wcześnie i zgłoszone niezwłocznie Państwu lub właściwemu organowi nadzorczemu, z uwzględnieniem kategorii danych, których to dotyczy.

6. Przechowywanie danych

Dane będziemy przechowywali nie dłużej niż będzie tego wymagało wypełnienie naszych umownych lub ustawowych zobowiązań oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi.

7. Pliki cookie

Strona ta wykorzystuje pliki „cookie“, aby uczynić nasz serwis bardziej przyjaznym dla użytkownika, bardziej efektywnym oraz bezpieczniejszym.

„Cookie” to niewielki plik tekstowy, który możemy przekazać za pośrednictwem naszego serwera internetowego do pliku „cookie” przeglądarki na dysk twardy Państwa komputera. Umożliwia to naszej stronie internetowej ponowne rozpoznanie Państwa jako użytkownika, kiedy dochodzi do połączenia pomiędzy naszym serwerem internetowym a Państwa przeglądarką. Plik „cookies” pomagają nam określić częstotliwość użytkowania oraz liczbę użytkowników naszych stron internetowych. Zawartość wykorzystywanych przez nas plików „cookies” jest ograniczona do numeru identyfikacyjnego, który nie pozwala na zidentyfikowanie osoby użytkownika. Głównym celem plików „cookies” jest rozpoznawanie odwiedzających witrynę.

Na naszej stronie wykorzystywane są następujące rodzaje plików „cookies“:

Session Cookies: Są to tymczasowe pliki „cookie”, które pozostają aż do momentu opuszczenia naszej witryny w pliku „cookie” Państwa przeglądarki i są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty.

Trwałe pliki „cookie”: dla lepszej użyteczności dla użytkownika pliki „cookies” pozostają zapisane na Państwa urządzeniu i pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas następnej wizyty.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, że będą Państwo informowani o wykorzystaniu plików „cookie” i zgodzą się na pliki „cookie” tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczą akceptację plików „cookie” dla określonych funkcji jak również aktywują automatyczne usuwanie „cookies” w momencie zamknięcia przeglądarki. Wyłączenie plików „cookie” może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

8. Nasze dane kontaktowe

Ochrona Państwa danych jest dla nas szczególnie ważna. Jesteśmy dostępni dla Państwa w kwestii pytań lub wycofania zgody pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

TaylorWessing e|n|w|c E. Stobiecka, Kancelaria prawna sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 224400, adres mailowy: warsaw@taylorwessing.com, nr tel.: +48 22 584 97 40.